Transportni lanci (FV serija)

  • SS FV Series Conveyor Chains with Different Kinds of Roller, and with Attachments

    Transportni lanci serije SS FV sa različitim vrstama valjaka i sa priključcima

    Transportni lanci serije FV zadovoljavaju DIN standard, uglavnom uključujući transportni lanac tipa FV, transportni lanac tipa FVT i transportni lanac sa šupljom osovinom tipa FVC. Proizvodi se široko koriste na europskim tržištima, transportni materijali za opće transportiranje i mehanizirana transportna oprema. Dostupan je materijal od ugljičnog čelika.