Krute(RM) spojnice

  • RIGID (RM) Couplings, Type H/F from RM12, RM16, RM25, RM30,RM35, RM40,RM45, RM50

    KRUTE (RM) spojnice, tip H/F od RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50

    Krute spojnice (RM spojnice) sa čaurama sa konusnim otvorom omogućavaju korisnicima brzo i jednostavno fiksiranje kruto spojenih vratila uz udobnost širokog izbora veličina osovina čaura sa konusnim otvorom. Muška prirubnica može imati čahuru ugrađenu sa strane glavčine (H) ili sa strane prirubnice (F). Ženski uvek ima čahuru F koja daje dva moguća tipa spojnice HF i FF. Kada koristite na horizontalnim osovinama, odaberite najprikladniji sklop.