ML spojnice

  • ML Couplings(Plum Blossom Couplings) C45 Complete Set with Urethane Spider

    ML spojnice (spojnice za cvijet šljive) C45 Kompletan set sa uretanskim paukom

    Spojnica sa fleksibilnom osovinom tipa cvijeta šljive (ML, također nazvana LM) sastoji se od spojnice poluosovine s istom izbočenom kandžom i fleksibilnom komponentom.koristeći elastičnu komponentu cvijeta šljive koja se stavlja između izbočene kandže i dvije poluspojne spojnice. ostvariti vezu dva poluosna uređaja. Ima kompenzaciju od dvije osovine da bude relativno nagnuta, smanjujući puferiranje potresa. Jednostavna struktura manjeg promjera.